Organisatie

Lelie zorggroep is in 2010 ontstaan uit een fusie van drie christelijke zorgaanbieders:
• Agathos thuiszorg en hulpverlening is een christelijke thuiszorg- en hulpverleningsorganisatie op reformatorische grondslag. Cliënten kunnen diverse vormen van thuiszorg ontvangen, variërend van huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, verpleging en palliatieve zorg tot begeleiding bij psychosociale problemen en opvoedproblemen.
• Curadomi thuiszorg is een christelijke thuiszorgorganisatie en biedt hulp op het gebied van huishoudelijke ondersteuning, persoonlijke verzorging, verpleging en mantelzorgondersteuning.
• Lelie zorggroep wonen zorg en welzijn biedt in Rotterdam en Krimpen aan den IJssel zorg- en hulpverlening aan iedereen die dat nodig heeft, thuis en in onze verpleeghuizen.

De bovenstaande merken zijn verschillende divisies binnen één stichting: Lelie zorggroep. Samen bundelen we onze krachten. Bijvoorbeeld door samen onze zorg te verkopen aan zorgverzekeraars,
zorgkantoren en gemeenten. Door samen te bouwen aan kwaliteit van onze zorg en innovatie. Door samen de serviceorganisatie te bekostigen die de kwaliteit en effectiviteit van ons werk versterkt. En vooral door van elkaar te leren en elkaar aan te vullen.


Kerndaden

Als Lelie zorggroep geven we elkaar alle ruimte om onszelf te zijn. Om dit streven waar te maken zijn onderstaande kerndaden
vastgesteld. Deze kerndaden vormen het uitgangspunt voor ons denken en handelen en komen tot uitdrukking in de manier waarop er wordt omgegaan met elkaar en met cliënten.

> Ik ben liefdevol
> Ik ben dichtbij
> Ik ben verbindend
> Ik ben daadkrachtig