Medime

Naam applicatie
Medimo

Voor wie?
Deze applicatie is voor artsen en medewerkers in de IMZ die medicatie uitreiken of toedienen.

Doel?
Medimo voorziet in het voorschrijven van medicatie door artsen. Tevens in het toedienen en registratie en controle van medicijnen.

Wat betekent dit voor mij?
Indien je medicatie uitreikt of toedient binnen de IMZ, teken je dit af en voer je een controle uit met behulp van deze app in verband met medicatieveiligheid. Artsen schrijven tevens medicatie voor via de Medimo-app.

Bij wie of waar kan ik terecht voor vragen of meer informatie?
Voor inhoudelijke vragen over medicatie toedienen kun je terecht bij de afdeling Beleid en Kwaliteit.

Indien de app niet goed werkt, kun je terecht bij Helpdesk Nedap via

helpdesknedap@leliezorggroep.nl

0800 2223000, keuze 2, dan keuze 1