Afkortingen

• IMZ         Intramurale Zorg (verpleeghuiszorg)
• EMZ        Extramurale Zorg (thuiszorg)
• IAH          Intensief Ambulante Hulpverlening
• HBH        Hulp bij Huishouden
• EVV         Eerst Verantwoordelijk Verzorgende
• VIG          Verpleegkundige IG
• V&V         Verpleging & Verzorging
• WVPK     Wijkverpleegkundige
• BHZ         Behandelzaken
• OR           Ondernemingsraad
• CR           Cliëntenraad
• RvB         Raad van Bestuur
• RvT         Raad van Toezicht
• MT          Management Team
• SO           Service Organisatie
• ZZP        Zorg Zwaarte Pakket