• Henk-Jan Ockerse
  • Business Controller

Bewust met cijfers bezig

“Ik heb bewust voor Lelie zorggroep gekozen, omdat het werk hier een extra maatschappelijke en geestelijke dimensie heeft. Ik vind het erg leuk om inhoudelijk met mijn vakgebied bezig te zijn in de wetenschap dat dit bijdraagt aan het verlenen van zorg aan hen die het nodig hebben, vanuit een christelijke identiteit,” vertelt Henk-Jan Ockerse. Hij werkt op het hoofdkantoor van Lelie zorggroep, als Business Controller.

Henk-Jan maakt door middel van cijfers inzichtelijk hoe de organisatie er voor staat en aan de hand daarvan doet hij verbetervoorstellen aan het management. Hij vertelt: “Ik analyseer bijvoorbeeld budgetrealisaties, ziekteverzuim en productiviteit. Maar ook ben ik betrokken bij het berekenen van kostprijzen, het uitwerken van uiteenlopende business cases en het in kaart brengen van de concrete stand van zaken rondom de gemaakte afspraken met gemeenten en verzekeraars.”

De verbinding tussen vakinhoud en maatschappelijke meerwaarde geeft een extra dimensie aan mijn werkHenk-Jan

“Het gaat er in mijn vakgebied zakelijk aan toe,” beseft Henk-Jan:  “de cijfers vertellen de feiten en op basis van die gegevens kan ik analyseren en adviseren. De bewustwording dat we er met elkaar op gericht zijn zorg te verlenen aan hen die het nodig hebben en dat we in die zin gehoor geven aan de Bijbelse opdracht, geeft mij extra voldoening.”

 “Het mooie van mijn  werk is dat ik in contact ben met mensen uit alle lagen van de organisatie. Heel veelzijdig en dynamisch. Het is prachtig als mensen daadwerkelijk verder kunnen met mijn advies.”

 

Zou jij de collega van Henk-Jan willen worden? Kijk hieronder of er een vacature is die bij jou past.