Welkom bij Lelie zorggroep!

Wij zijn blij dat je bij ons komt werken. Je komt werken bij een organisatie die zorg- en hulpverlening biedt aan iedereen die dat nodig heeft. Binnen Agathos, Curadomi en Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn werken wij dagelijks met veel gemotiveerde medewerkers aan ouderenzorg, thuiszorg, begeleiding, behandeling en hulpverlening. We doen dat van harte, vanuit een christelijke levensovertuiging. Dit doen wij graag samen met jou!

Je vindt op deze pagina informatie die je al kunt inzien voordat je daadwerkelijk bij ons gaat beginnen. We hopen dat dit je helpt in een goede voorbereiding en zien uit naar jouw start!

Arbeidsvoorwaardengesprek

De recruiter of leidinggevende neemt contact met je op na het sollicitatiegesprek. Er wordt dan een arbeidsvoorwaardengesprek ingepland, dit kan ook telefonisch zijn. Tijdens het gesprek worden afspraken gemaakt over salaris, contract, startdatum en mogelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Je ontvangt een bevestiging van de arbeidsvoorwaarden via een mail. Op basis van deze mail kun je je huidige arbeidsovereenkomst opzeggen. Je arbeidsvoorwaarden zijn onder voorbehoud van een geldig identiteitsbewijs, loonbelastingverklaring, geldige diploma’s, de 'Verklaring Omtrent Gedrag', positieve referenties evenals eventuele typefouten.

Nog niet gestart, wat kun je al doen?

Youforce
Na het arbeidsvoorwaardengesprek ontvang je binnen vijf werkdagen een mail om in te loggen in Youforce. In Youforce vragen wij om je gegevens in te vullen en documenten zoals identiteitsbewijs en diploma te uploaden. Nadat je zelf dit hebt afgerond in Youforce ontvang je in tweevoud je contract thuisgestuurd. We vragen je om zo snel mogelijk een getekend exemplaar naar ons te retourneren.
Naast de mail van Youforce ontvang je ook een aparte mail om je ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ aan te vragen. Als je je VOG ontvangen hebt, dan kun je hem in Youforce declareren. Dit gaat via de stappen Youforce - Selfservice - Start - Declareren - Declareren VOG. Voeg in deze mutatie de VOG als bijlage toe en klik in het laatste scherm op verzenden. Als je dit gedaan hebt ontvang je bij je salaris de vergoeding van de kosten en de VOG wordt opgeslagen in je personeelsdossier.
Onder het kopje “Self Service” in Youforce kun je al acties uitvoeren, zoals notificaties aanzetten om meldingen te ontvangen. In Youforce kun je in de toekomst ook je loonstrookjes terugvinden.

Roosterprogramma’s
Bij Lelie zorggroep werken wij met twee roosterprogramma’s: SDB Planning voor de intramurale zorg en Nedap (ONS) voor de extramurale zorg. Je ontvangt hier apart gegevens voor. Voor SDB planning geldt dat je ervan gebruik kunt maken vanaf datum indiensttreding.

Introductiebijeenkomst
Iedereen die nieuw start bij Lelie zorggroep wordt uitgenodigd voor onze introductiebijeenkomst (mits dit mogelijk is in het kader van de RIVM-richtlijnen i.v.m. COVID-19). Je ontvangt hier automatisch een uitnodiging voor. Erg handig en leuk om hier bij te zijn! Je leert Lelie zorggroep beter kennen en we vertellen je meer over onze werkwijze. Dit filmpje geeft je een indruk van zo'n bijeenkomst.

Belangrijke documenten (regelingen, afspraken etc)

We vinden het belangrijk dat je alles wat voor jou belangrijk is eenvoudig kunt vinden. Op deze plek vind je al een aantal van deze documenten. Vanaf je eerste werkdag kun je ook in Qsuite, hier staan al deze documenten en nog veel meer.

Lees meer

Systemen en programma's

Wij gebruiken verschillende systemen en programma's voor de cliëntadministratie, het medicatieproces, enzovoorts. De belangrijkste hebben we voor je op een rijtje gezet.

Lees meer

Functiebeschrijving

Om een goed beeld te vormen van je functie is het van belang om te weten wat er in je functiebeschrijving staat. Werving kan deze functiebeschrijving aan je verstrekken. Vanaf je eerste werkdag kun je op Qsuite ook alle functieomschrijvingen vinden.

Salaris

Het salaris van onze medewerkers maken wij gewoonlijk de 25e van de maand over. Valt de 25e op een zaterdag, dan wordt het salaris vrijdag de 24e overgemaakt. Valt de 25e op een zondag dan wordt het maandag de 26e overgemaakt.

Dit salaris is gebaseerd op het in de arbeidsovereenkomst afgesproken aantal contracturen. We werken volgens de cao VVT met de jaaruren-systematiek, deze systematiek gaat uit van een gemiddeld aantal te werken uren per week. Het kan dus best zijn dat je een week meer uren werkt dan contractueel is overeengekomen en de andere week minder. De insteek is om 1 keer per kwartaal op 0 uit te komen. Dan heb je dus niet te veel en niet te weinig gewerkt.

Heb je een oproepovereenkomst? Dan vindt betaling van het salaris altijd achteraf (een maand later) plaats: bijvoorbeeld de gewerkte uren in januari worden met het salaris in februari uitbetaald. Ditzelfde geldt voor onder andere de uitbetaling van onregelmatigheidstoeslag en extra gewerkte uren. Reiskosten worden uitbetaald op basis van de geregistreerde dagen in het rooster.

Heb je vragen over je salaris? Bel dan met onze helpdesk HRM. Heb je vragen over je salarisstrook? Lees hier hoe je de salarisstrook moet lezen.

Middelen

Voor sommige functies is een laptop, tablet of mobiele telefoon, thuiswerkplek of webmail vereist. Dit is vastgelegd in functieprofielen. Als dit voor jou het geval is, dan vraagt jouw leidinggevende dit voor je aan.

• De laptop maakt het mogelijk om vanaf buiten toch te werken op het Lelie zorggroep-netwerk, door middel van de thuiswerkplek. Je logt in op de laptop middels het wachtwoord Laptop2012. Vervolgens kun je inloggen op de thuiswerkplek via het thuiswerkplek-icoontje met het Lelie zorggroep-logo.

• De tablet maakt het mogelijk om vanaf buiten toch te kunnen werken op het Lelie zorggroep-netwerk (bijv. rapportage bij cliënten thuis). Inloggen op de tablet kan met het wachtwoord dat samen met de tablet wordt uitgegeven. Vervolgens kun je inloggen op de thuiswerkplek en de diverse apps.

• Met de mobiele telefoon kun je niet alleen bellen, maar ook de e-mail bijhouden (via webmail) en gebruik maken van diverse apps. Bij het starten van de mobiele telefoon dient de pincode opgegeven te worden, deze is standaard 0000 (vier keer nul).

• Webmail maakt het mogelijk om vanuit huis of elders te werken in je e-mail-account. Je kunt van huis uit of elders via een computer, laptop of tablet inloggen. Ook is het mogelijk de e-mail via een app op de smartphone te behandelen. Via een internetbrowser ga je naar webmail.leliezorggroep.nl. Je logt in met de inloggegevens die je op je werk gebruikt om in te loggen op de computer.

Afkortingen

Binnen onze organisatie hoor je heel veel verschillende afkortingen. Dat is best ingewikkeld als je nieuw in een organisatie terecht komt, vandaar dat we verschillende afkortingen op een rij hebben gezet.

Contact

Heb je een vraag of hulp nodig? Bel dan met onze helpdesk via 0800 222 3000. Wij staan graag voor je klaar!

Optie 1 - HRM (personeelszaken / personeelsadministratie), Opleidingen en Flexbureau
Optie 2 - Helpdesk Nedap, plancare of cliëntadministratie
Optie 3 - Communicatie
Optie 4 - ICT
Optie 5 - Beleid en Kwaliteit
Optie 6 - Facilitair Bureau
Optie 7 - Huisvesting
Optie 8 - Financiële administratie