derank270519-12

Vertrouwenspersoon

Hier ga je werken
Agathos, onderdeel van Lelie zorggroep, biedt vanuit een christelijk/reformatorische levensovertuiging zorg- en hulpverlening aan iedereen die dat nodig heeft. Kijk voor meer informatie op www.werkenmetwaardering.nlDit is wat je gaat doen
Als vertrouwenspersoon wordt je gedetacheerd naar een relatie van ons en ben je aanspreekpunt voor cliënten in verband met vragen over hun begeleiding, (medische) behandeling en/of bejegening. Het gaat dan om die cliënten die zorg ontvangen in beschermde woonvormen.
De werkzaamheden zijn op oproepbasis en zullen ongeveer 50 uur per jaar bedragen.
Dit verwachten wij van jou
Je bent een sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend persoon die het vertrouwen geniet van de cliënten. Je creëert dat vertrouwen door je betrokkenheid te laten zien aan de bewoners en respect te tonen voor de manier waarop cliënten hun leven invullen inclusief hun geloofsleven en je bent thuis in de cultuur van de betreffende locatie. Ook ben je zelf een actief en betrokken christen en ben je verbonden aan één van de reformatorische kerken.

Je hebt de volgende vaardigheden en kwaliteiten:
• Inzicht in de aard en omvang van verschillende psychiatrische ziektebeelden.
• Globale kennis van mogelijke rechtspositionele en justitiële gevolgen van het indienen van een klacht.
• Kennis van de individuele en groepsprocessen die spelen bij mensen die in een beschermde woonvorm wonen.
• Inzicht in en reflectie op eigen handelen en dat van de ander.
• Levenservaring, je bent integer en evenwichtig.
• In staat om je onafhankelijk op te stellen.
• Zowel mondeling als schriftelijk zeer communicatief vaardig
• Advies- en gespreksvaardig en je hebt kennis en vaardigheden om jezelf aan de doelgroepen te presenteren.
• Kunt omgaan met vertrouwelijke informatie en met weerstanden.
Dit mag je van ons verwachten
Voor het uitvoeren van de functie van vertrouwenspersoon zal een vergoeding op uurbasis worden verstrekt. Tevens zullen de reiskosten worden vergoed. Deze vergoeding dekt de kosten voor de af te leggen bezoeken in de verschillende woonvormen, kantoorkosten en kosten van PR. Daarnaast wordt de tijd vergoed die je beschikbaar bent voor de wekelijkse bereikbaarheid via de telefoon.

Solliciteren

Contact
Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze afdeling werving via werving@leliezorggroep.nl

Solliciteren