1609297913atrium

Sociaal Pedagogische Hulpverlener (SPH)

Hier ga je werken
Lelie Zorggroep wonen, zorg en welzijn heeft 10 verpleeg- en verzorgingshuizen in en rond Rotterdam. Locatie Korsakovcentrum Slingedael biedt specifieke en gespecialiseerde zorg aan mensen met het syndroom van Korsakov. Deze zorg wordt gegeven aan cliënten die in twee locaties verblijven; locatie Slingedael en locatie Tussendael.

Elke locatie heeft een eigen specialiteit. In Slingedael verblijven cliënten die langdurige zorg nodig hebben, in kleinschalige woonvormen. In Tussendael verblijven cliënten die voor observatie komen en cliënten die Korsakov en dementie hebben. Naast deze intramurale cliënten zijn er extramurale cliënten. Deze wonen zelfstandig in hun eigen huis en komen bij ons voor dagbehandeling. Een aantal van deze cliënten krijgen ook KBT (Korsakov Begeleiding Thuis). Daarnaast zijn er cliënten die alleen KBT ontvangen. Korsakovcentrum Slingedael is lid van het landelijke Korsakov Kenniscentrum.
Dit is wat je gaat doen
Je hebt een signalerende, observerende en anticiperende functie. Je bent onderdeel van een multidisciplinair team en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan onder andere artsen, psychologen, zorgmedewerkers en paramedici. Tevens neem je deel aan diverse (multidisciplinaire) overleggen.

Je werkt voor de cliënten van de vier woongroepen Lombardijen. Dat houdt in dat je begeleiding en ondersteuning biedt aan cliënten met de diagnose Korsakov. Je bent flexibel (zowel qua werkzaamheden als qua agenda) en je bent goed in staat samen te werken en gebruik te maken van elkaars expertise.
Dit verwachten wij van jou
- Je bent in het bezit van een HBO-diploma SPH.
- ervaring met de doelgroep Korsakov en werken in een verpleeghuis is een pre.
- Je hebt ervaring met coachen van collega’s.
- Je bent creatief en innovatief in de benadering van en omgang met cliënten.
- Je denkt mee in oplossingen bij voorkomende problemen. Je bent positief kritisch, zowel naar jezelf als naar anderen.
- Je bent in staat om te reflecteren op je eigen handelen en je bezit vaardigheden om op een constructieve wijze je collega’s feedback te geven op hun handelen.

Vind je het leuk en uitdagend om met deze doelgroep te werken? Dan is deze functie iets voor jou!

Wij vinden het belangrijk dat je mede inhoud geeft aan de protestants-christelijke identiteit van de locatie.

Wij vragen aan iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Het opvragen van een referentie is een standaard onderdeel van onze selectieprocedure.
Dit mag je van ons verwachten
- Wij bieden een contract van 24 uur. Na een jaarcontract is het de bedoeling dat je in vaste dienst bij ons komt werken.
- Je wordt ingeschaald in schaal 50 conform de arbeidsvoorwaarden cao VVT. Deze cao geldt ook voor de overige arbeidsvoorwaarden.
- Meedraaien in een Topcare instelling waarin ontwikkeling, onderzoek en de implementatie van nieuwe resultaten centraal staat.
- Een dynamische, ontwikkelgerichte werkomgeving waarin er veel ruimte is voor eigen initiatief en inbreng.
- Een enthousiast team die iedere dag de zorg voor de bewoner wilt verbeteren.
- Een multidisciplinaire werking tussen collega’s. Waarin samenwerking centraal staat.
- Mogelijkheden om opleidingen te volgen zijn aanwezig.

Solliciteren

Contact
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lidy Bezemer (Manager Wonen Zorg en Welzijn) via telefoonnummer;
010 - 2931555.

Sollicitaties zonder CV en motivatie worden niet in behandeling genomen.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren