cs-4843-srgb-voor-web

Intensief ambulant hulpverlener senior sociaal team Gouda

Hier ga je werken

Agathos hulpverlening, onderdeel van Lelie zorggroep, geeft kleur en ruimte aan christelijke zorg in Nederland.
Wij bieden liefdevolle hulpverlening waarin wij in verbinding dicht bij onze cliënten willen staan. Wij willen met daadkracht uitstralen waar wij voor staan. Dat doen wij vanuit de christelijke identiteit en vanuit ons hart. Daarom bieden wij hulpverlening die past bij onze cliënten én medewerkers.
Onze hulpverlening bestaat uit intensieve begeleiding, ontwikkelen van vaardigheden, inzicht geven in eigen problematiek, opvoedondersteuning en andere vormen van ondersteuning en begeleiding. Afhankelijk van de hulpvraag variërend van een kort tot een intensief hulpverleningstraject.

Dit is wat je gaat doen

Als intensief ambulant hulpverlener senior bied je hulp binnen multi-complexe cliëntsituaties vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Daarnaast bied je begeleiding in enkelvoudige situaties binnen de Jeugdwet, of bij multi-complexe situaties binnen de Jeugdwet onder supervisie van een Intensief Ambulant Jeugdhulpverlener.

Je richt je op het omgaan met de gevolgen van een psychisch of psychosociaal gerelateerd probleem bij kinderen en binnen families. De focus ligt op het werken volgens Welzijn nieuwe stijl, waarbij je ervaring hebt in het oplossingsgericht werken en het werken met sociale netwerkversterking. Je werkt nauw samen met andere hulpverleningsinstanties en gemeenten. Ook werk je samen metintensief ambulant hulpverleners uit het eigen team, waarbij jij de regierol op je neemt en zo nodig ondersteunt.

Dit verwachten wij van jou

• Je bent minimaal in het bezit van een hbo diploma (Social Work, Pedagogiek of andere relevante opleiding).
• Je hebt een aantal jaren ervaring met het werken in de ambulante hulpverlening.
• Je stemt goed af met andere hulpverleners, coördineert de hulpverlening en kan de regierol op je nemen in casuïstiek.
• Je werkt gestructureerd, zorgvuldig en kunt goed anticiperen op wat je cliënt nodig heeft.
• Je versterkt eigen kracht, zelfregie en oplossingsgericht gedrag bij de cliënt.
• Je betrekt het netwerk actief bij de hulpverlening.
• Je signaleert veranderingen in de cliëntsituatie en neemt hier actie op, pleegt interventies bij crisissituaties en schakelt zo nodig andere partijen in met als doel zo optimaal mogelijke veiligheid te borgen.
• Je kunt werkbegeleiding, intervisie en scholing verzorgen.
• Je maakt op een juiste manier gebruik van de methodieken.
• Je volgt de ontwikkelingen in het vakgebied en weet deze indien van toepassing te integreren in jouw werk.
• Je bent flexibel wat betekent dat je zo nodig een avond of in het weekend werkt.
• Je herkent jezelf in onze christelijke identiteit en wilt je daaraan verbinden in zowel houding als uitingsvormen.
• Het is van belang om in het werkgebied te wonen en in het bezit te zijn van eigen vervoer (auto).

Dit mag je van ons verwachten

• Werk mét waardering.
• Goede inhoudelijke ondersteuning zowel binnen het sociaal team als bij de eigen organisatie Agathos.
• Flexibiliteit bij het plannen van je werkuren.
• De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen.
• We belonen jouw werk en inzet met een salaris volgens de cao VVT binnen schaal 45 (min. € 2.650,73 max € 3.575,63 op basis van een 36-urige werkweek), afhankelijk van de inmiddels door jou opgedane werkervaring. Deze cao geldt ook voor de overige arbeidsvoorwaarden, zoals voor de opbouw van vakantie-uren, vakantiegeld en reiskostenvergoeding.

Solliciteren

Contact

We kijken uit naar je sollicitatie!

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Rozanne van der Spek, teamcoördinator, via telefoonnummer 06-30378749.
Heb je vragen over het sollicitatieproces? Neem dan contact op met onze afdeling werving via 06-83911732 of via werving@leliezorggroep.nl

Het opvragen van referenties en een VOG zijn onderdeel van de sollicitatieprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren