1612214291

Intensief ambulant hulpverlener senior in het Sociaal Team Neder-Betuwe

Hier ga je werken
Agathos hulpverlening, onderdeel van Lelie zorggroep, geeft kleur en ruimte aan christelijke zorg in Nederland.
Wij bieden liefdevolle hulpverlening waarin wij in verbinding dicht bij onze cliënten willen staan. Wij willen met daadkracht uitstralen waar wij voor staan. Dat doen wij vanuit de reformatorische identiteit en vanuit ons hart. Daarom bieden wij hulpverlening die past bij onze cliënten én medewerkers.
Onze hulpverlening bestaat uit intensieve begeleiding, ontwikkelen van vaardigheden, inzicht geven in eigen problematiek, opvoedondersteuning en andere vormen van ondersteuning en begeleiding. Afhankelijk van de hulpvraag variërend van een kort tot een intensief hulpverleningstraject.

Voor het Sociaal Team zijn wij op zoek naar een intensief ambulant hulpverlener senior.

Het Sociaal Team
De gemeente Neder-Betuwe heeft een Sociaal Team voor volwassenen en jeugd. Samen met de inwoner kijkt dit team naar wat er speelt op de diverse leefgebieden. Wanneer er sprake is van ingewikkelde of meervoudige problematiek, wordt samen met de inwoner of het gezin een plan gemaakt. Er wordt kortdurende hulpverlening van maximaal zes maanden geboden of regievoerin voor de periode van één jaar. Wanneer er meer intensieve of specifieke hulpverlening nodig is, zoekt dit Team samen met de inwoner naar een passende zorgaanbieder en draagt zorg voor een goede overdracht.

Het Sociaal team is een multidisciplinair team van professionals, gericht op het bieden van ondersteuning bij meervoudige en complexe problematiek.
Dit is wat je gaat doen
Als sociaal werker ben je in dienst bij Agathos en werk je gedetacheerd bij de gemeente. Als identiteitsgebonden medewerker wordt je met name ingezet bij burgers met een christelijke levensovertuiging, om zo goed aan te kunnen sluiten bij de achtergrond en belevingswereld.
Je ontvangt scholing en coaching vanuit Agathos, maar ook de nodige scholing vanuit de gemeente. De locatie van waaruit je werkt is Opheusden. Wekelijks vind er een casusoverleg plaats waarbij casuïstiek wordt besproken en verdeeld.
Je bent verantwoordelijk voor het kortdurend begeleiden en ondersteunen van inwoners. Je richt je hierbij op het versterken van de eigen kracht en regie door de mogelijkheden in het netwerk van de inwoner te onderzoeken en benutten. Je weet goed te inventariseren wat er speelt op de diverse leefgebieden en sluit aan bij de behoeften van de inwoner. Verder werk je vanuit een integrale benadering en zorg je hierbij voor een optimale samenwerking met andere organisaties. Je bent in staat specialistische vragen te onderkennen en naar de juiste professional door te verwijzen. Vanuit je actuele kennis over maatschappelijke ontwikkelingen, wijzigingen in wet- en regelgeving en lokale ontwikkelingen draag je continu bij aan een passende dienstverlening.
Dit verwachten wij van jou
Je hebt een afgeronde relevante WO of HBO opleiding. Je hebt ruime ervaring in het bieden van begeleiding op één of meerdere levensgebieden. Registratie (of bereidheid om te registreren) bij het SKJ is een voorwaarde.

Competenties
• Versterkt eigen kracht, zelfregie en oplossingsgericht gedrag
• Is gericht op preventie en draagt bij aan het ontzorgen van de hulpvragen
• Is zichtbaar en gaat op mensen af
• Stuurt aan op betrokkenheid en participatie
• Verbindt individuele en gemeenschappelijke vragen en potenties
• Beweegt zich tussen verschillende werelden en culturen
• Signaleert en speelt in op veranderingen
• Is ondernemend en benut professionele ruimte
• Is innovatief en creatief
• Houdt van pionieren
• Is in staat tot zelfreflectie en het geven en ontvangen van feedback

Het betreft een dienstverband voor minimaal 28 uur per week, in eerste instantie voor een jaar, met zicht op verlenging. De functie start z.s.m.
Dinsdag is een verplichte werkdag.

Wij vinden het belangrijk dat je onze missie en visie onderschrijft, jij herkent je in de reformatorische identiteit van onze organisatie en leeft en werkt vanuit deze overtuiging.
Dit mag je van ons verwachten
• Werk mét waardering.
• We belonen jouw werk en inzet met een salaris volgens de cao VVT binnen schaal 45 (min. € 2.419,91 - max. € 3.264,29 per maand op basis van een 36-urige werkweek). Deze cao geldt ook voor de overige arbeidsvoorwaarden, waaronder de opbouw van vakantiegeld en de eindejaarsuitkering.
• Via ons personeelsvoordeelprogramma “weg na het werk” krijg je kortingen op leuke uitjes en producten.

Solliciteren

Contact
We kijken uit naar je sollicitatie!

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Elizette Meijer, teamcoördinator Intensieve ambulante hulpverlening via telefoonnummer 010-2640777 of 06-12263569.
Heb je vragen over het sollicitatieproces? Neem dan contact op met onze afdeling werving via 06-83911732 of via werving@leliezorggroep.nl

Het opvragen van referenties is een standaard onderdeel van onze sollicitatieprocedure.
Verder vragen wij een verklaring omtrent gedrag (VOG) en doen wij een check in het waarschuwingsregister zorg en welzijn.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren