cs-4274-srgb-voor-web

Intensief ambulant hulpverlener senior Capelle a/d IJssel

Hier ga je werken

Agathos hulpverlening zoekt voor team Capelle a/d IJssel een intensief ambulant hulpverlener senior voor 16 tot 32 uur per week. Het aantal uren is in overleg.

We zijn een betrokken en hardwerkend team, met kennis van en specialisaties in werkgerelateerde thema’s, we hebben enthousiasme voor ons vak, zijn hulpvaardig en betrouwbaar. We doen ons werk met hart en ziel vanuit onze christelijke identiteit. Ons team is een samenorganiserend team wat betekent dat we met elkaar en met de leidinggevende verschillende teamtaken oppakken en samen onze teamdoelen nastreven. Onze hulpverlening bieden we aan kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen (0-100 jaar), en we werken voornamelijk op indicatie vanuit de WMO of jeugdwet waarbij het kan variëren van een kort tot een intensief hulpverleningstraject. Naast de senior intensief ambulant hulpverleners, hebben we ook intensief ambulant hulpverleners en jeugdhulpverleners in ons team.

Dit ga je doen

Als intensief ambulant hulpverlener senior biedt je hulp binnen multi-complexe cliëntsituaties vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Daarnaast biedt je begeleiding in enkelvoudige situaties binnen de Jeugdwet, of bij multi-complexe situaties binnen de Jeugdwet onder supervisie van een intensief ambulant jeugdhulpverlener.

Je richt je op het omgaan met de gevolgen van een psychisch of psychosociaal probleem bij kinderen, jongeren en volwassenen. Je kunt te maken krijgen met uiteenlopende problematieken en hulpvragen. Denk hierbij onder andere aan psychische en psychiatrische problematiek, een (licht) verstandelijke beperking, opvoedingshulpvragen, scheidingsproblematiek, rouwbegeleiding, dreigende uithuiszetting vanwege financiële problematiek, of bij complexe hulpvragen vanwege een opeenstapeling van problematieken.

De focus ligt op het werken volgens Welzijn nieuwe stijl, waarbij je ervaring hebt in het oplossingsgericht werken en het werken met sociale netwerkversterking. Je werkt nauw samen met andere hulpverleningsinstanties en gemeenten. Ook werk je samen met Intensief Ambulant Hulpverleners uit het eigen team, waarbij jij de regierol op je neemt en zo nodig ondersteunt.

Wij vragen flexibiliteit in werkdagen en bereidheid om ook op avonden en in het weekend te werken (dit is minimaal).

Dit verwachten wij van jou

 • Je bent in het bezit van een hbo-diploma (Social Work of andere relevante opleiding).
 • Je hebt een aantal jaren ervaring met het werken in de (ambulante) hulpverlening.
 • Je wilt graag zelfstandig en in teamverband werken en je hebt passie voor het werken met individuen of gezinnen met psychiatrische of psychosociale problematiek.
 • Je werkt netwerkgericht, waarbij je samen met de cliënt het bestaande netwerk verstevigt en/of uitbreid.
 • Je stemt af met samenwerkingspartners, coördineert de hulpverlening en neemt indien passend de regierol in de samenwerking.
 • Je werkt gestructureerd, zorgvuldig en kunt goed anticiperen op wat je cliënt nodig heeft.
 • Je versterkt eigen kracht, zelfregie en oplossingsgericht gedrag bij de cliënt.
 • Je signaleert veranderingen in de cliëntsituatie en neemt hier actie op, pleegt interventies bij crisissituaties en schakelt zo nodig andere partijen in met als doel zo optimaal mogelijke veiligheid te borgen.
 • Je zet passende methodieken en werkpaden in en sluit hierbij zo dicht mogelijk aan bij de cliënt.
 • Je volgt de ontwikkelingen in het vakgebied en weet deze indien van toepassing te integreren in jouw werk.
 • Je woont in de omgeving van Capelle a/d IJssel en bent in het bezit van een auto.

Wij vinden het belangrijk dat je onze missie en visie onderschrijft, jij herkent je in de christelijke identiteit van onze organisatie en leeft en werkt vanuit deze overtuiging.

Dit mag je van ons verwachten

 • Werk mét waardering in een team van gedreven medewerkers.
 • Goede inhoudelijke ondersteuning van een gedragswetenschapper.
 • We belonen jouw werk en inzet met een salaris volgens de cao VVT binnen schaal 45 (min. € 2.650,73 - max. € 3.575,63 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek). Deze cao geldt ook voor de overige arbeidsvoorwaarden, waaronder de opbouw van vakantiegeld en de eindejaarsuitkering.
 • Flexibiliteit bij het plannen van je werkuren. Je hebt bij ons de mogelijkheid om werk en privé goed op elkaar af te stemmen.
 • Binnen de organisatie zijn er mogelijkheden om je verder te ontwikkelen.
 • Toegang tot de personeelsvoordeelwinkel.

Solliciteren

Contact

We kijken uit naar jouw sollicitatie!

Heb je nog inhoudelijke vragen naar aanleiding van deze vacature? Neem dan gerust contact op met Coby Koudstaal via 06-83654982.
Heb je vragen over het sollicitatieproces? Neem dan contact op met onze afdeling werving via 06-83911732 of via werving@leliezorggroep.nl

Het opvragen van referenties en een VOG is een standaard onderdeel van onze sollicitatieprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren