derank270519-12

Intensief Ambulant Hulpverlener Jeugd Tholen/Hoeksche Waard

Hier ga je werken
Agathos Hulpverlening behoort samen met Agathos Thuiszorg, Curadomi en Lelie zorggroep wonen zorg en welzijn tot Lelie zorggroep. Onze hulpverlening bestaat uit intensieve begeleiding, ontwikkelen van vaardigheden, inzicht geven in eigen problematiek, opvoedondersteuning en andere vormen van ondersteuning en begeleiding. Afhankelijk van de hulpvraag variërend van een kort tot een intensief hulpverleningstraject. Kijk voor meer informatie op onze teamsite: Agathos hulpverlening Tholen
Dit is wat je gaat doen
Als Intensief Ambulant Hulpverlener Jeugd ben je aanwezig bij de cliënt thuis. De focus ligt op het werken volgens Welzijn nieuwe stijl, waarbij je ervaring hebt in het oplossingsgericht werken en het werken met sociale netwerkversterking. Je werkt nauw samen met andere hulpverleningsinstanties en gemeenten. Je richt je ook op het omgaan met de gevolgen van een psychisch of psychosociaal probleem bij kinderen, jongeren en volwassenen. Je wordt geconfronteerd met complexe problematiek.

Je werkt proactief, signaleert wat je cliënt nodig heeft en past jouw begeleiding hier op aan. Je zet je in op de versterking van het netwerk en de eigen kracht van de hulpvrager. Je zorgt voor transparante rapportage en je bent zelf verantwoordelijk voor een goede dossiervorming. Je bent in staat om veiligheid binnen het gezin te beoordelen en handelt hierop professioneel. Je neemt waar nodig de regie in complexe casussen. Je draagt zorg voor overleg met betrokken hulpverlener(s). Je ondersteunt collega-teamleden in de begeleiding van de jeugdige en het (gezins)systeem.

De uren zijn in onderling overleg bespreekbaar. De vacature vraagt flexibiliteit in werkdagen en bereidheid om ook op avonden te werken.
Dit verwachten wij van jou
- Je bent geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), je bent minimaal in het bezit van een HBO-diploma (bijv. Social Work) en werkt en denkt op HBO-niveau.
- Je hebt een ervaring met het werken in de Ambulante Hulpverlening, je hebt affiniteit en ervaring met het werken met ouder(s) binnen (complexe) gezinnen, kinderen en jongeren en gezinnen waarbij sprake is van echtscheiding.
- Jeugdhulpverlening heeft je hart. Je bent sterk gemotiveerd om je in te zetten voor gedragsverandering en verbetering van de situatie van ouder(s), het kind, de jongere en/of het netwerk.
- Je kunt goed zelfstandig werken en samenwerken.
- Je werkt in een zelfsturend team, je neemt hierin een actieve rol door je verantwoordelijkheid te nemen in teamtaken.
- Je werkt gestructureerd, zorgvuldig en kunt goed anticiperen op wat je cliënt nodig heeft.
- Je volgt de ontwikkelingen in het vakgebied en weet deze indien van toepassing te integreren in jouw werk.
- Je bent flexibel, minimaal twee dagen beschikbaar en werkt indien nodig ’s avonds.
- Wij vinden het belangrijk dat je onze missie en visie onderschrijft, jij herkent je in de reformatorische identiteit van onze organisatie en leeft en werkt vanuit deze overtuiging.
- Verder ben je integer, betrouwbaar en oplettend.
- Het is van belang om in het werkgebied te wonen en in het bezit te zijn van eigen vervoer.
Dit mag je van ons verwachten
- Een gevarieerde baan in een mooie organisatie met ruimte voor eigen initiatief.
- Een prettig werkklimaat in een team van gedreven medewerkers.
- De mogelijkheid om te groeien binnen de organisatie en jezelf te ontwikkelen.
- De mogelijkheid om werk en privé goed op elkaar af te stemmen.
- Flexibiliteit bij het plannen van je werkuren en mogelijkheid tot uitbreiding van de uren.
- Goede inhoudelijke ondersteuning van een gedragswetenschapper en aansturing van de teamcoördinator.
- Arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. De functie is ingeschaald in FWG 50.

Solliciteren

Contact
We kijken uit naar je sollicitatie!

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Henny Weijgertze via h.weijgertze@leliezorggroep.nl of via 010-2640777.

Wij vragen aan iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is onderdeel van de sollicitatieprocedure.
Het opvragen van een referentie is een standaard onderdeel van onze selectieprocedure.

Solliciteren