siloam

Geestelijk verzorger Siloam & Westerstein

Hier ga je werken

Lelie Zorggroep wonen, zorg en welzijn heeft 12 verpleeg- en verzorgingshuizen in en rond Rotterdam. De locaties Siloam en Westerstein bieden zorg aan cliënten in Hoogvliet. Er zijn diverse afdelingen met de volgende specialisaties:
• somatisch kortdurende zorg voor bijvoorbeeld herstelzorg;
• somatisch langdurige zorg met o.a. een palliatieve unit;
• zorg voor bewoners met dementie o.b.v. groot- en kleinschalig wonen.

Met elkaar bieden wij op locaties Siloam en Westerstein onze bewoners persoonsgerichte zorg in een positief en open leefklimaat.

Voor een impressie van locatie Siloam en locatie Westerstein kun je via de link onze locatie sites bezoeken.

Functieomschrijving

• Je biedt geestelijke verzorging en bijstand aan de bewoners en hun relaties. De medewerkers ondersteun je bij het inhoud geven aan de individuele levensbeschouwing van de bewoner, gerelateerd aan de protestants-christelijke identiteit van de organisatie.
• Je bent eindverantwoordelijk voor alle kerkelijke en liturgische activiteiten zoals kerkdiensten, weeksluitingen en herdenkingsdiensten. Je onderhoud nauw contact met lokale kerken, levensbeschouwelijke instellingen en andere welzijnsorganisaties die actief zijn in de lokale omgeving.
• Naast de zorg voor de bewoners en hun relaties, ben je ook enthousiast betrokken in de zorg voor de medewerkers. Je zoekt de verbinding met collega’s en zoekt actief naar het ‘wij-gevoel’ waarin iedereen zich veilig weet.
• Je bent samen met het locatiemanagement verantwoordelijk voor de vorming en toerusting van medewerkers op het gebied van identiteit en zingeving. Je bent gespreksleider moreel beraad en bent actief bezig om het morele bewustzijn van medewerkers te vergroten.
• Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de vakgroep geestelijke verzorging. Je bent bereid om opgedane kennis en ervaring, naast ontwikkelde materialen, te delen met collega’s op andere locaties. Je bent enthousiast, bevlogen en ziet eerder mogelijkheden dan onmogelijkheden.
• Tevens adviseer je het locatiemanagement over levensbeschouwelijke en ethische vraagstukken en je stimuleert integratie van identiteitsaspecten in de ontwikkeling van de visie op zorg en welzijn.

Wat wij vragen

• Je hebt een afgeronde opleiding tot geestelijke verzorger op hbo of universitair niveau en je beschikt over kennis van en inzicht in de recente ontwikkelingen in de ouderenzorg.
• Je hebt affiniteit met diverse doelgroepen zoals o.a. somatiek en dementie.
• Je kunt goed zelfstandig te werk gaan binnen de vastgestelde kaders en tegelijk ben je flexibel genoeg om te kunnen improviseren en te anticiperen.
• Je hebt een visie op de toerusting van medewerkers en bent in staat d.m.v. trainingen, workshops en cursussen medewerkers enthousiast te krijgen voor het thema zingeving i.r.t. het welbevinden van de cliënt.
• Je hebt een sterk ontwikkeld empathisch vermogen, tact en geduld en bent in staat mensen te stimuleren en te verbinden. Je vindt het leuk om bijeenkomsten te leiden en groepsactiviteiten te organiseren.
• Je bent in staat om een moreel beraad te leiden en kan uitleggen waarom o.a. dit instrument van toegevoegde waarde is in (o.a.) de zogenoemde zorg voor de medewerkers.
• Je bent lid van de VGVZ of bereid dat te worden.
• Je staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers of bereid hieraan te gaan voldoen.
• Je wilt vanuit de eerste lijn beschikbaar zijn voor ondersteuningsverzoeken vanuit de wijk.
• Je bent een actief meelevend lid van één van de protestantse kerken in Nederland en je bent in staat om vanuit je eigen Christelijke geloofsovertuiging er te zijn voor alle cliënten en medewerkers die een beroep doen op jouw ondersteuning.

Wat wij bieden

• Werk mét waardering!
• We belonen jouw werk en inzet met een salaris volgens de cao VVT binnen schaal 60 (min. € 3783,39 - max € 5045,55 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek), afhankelijk van de inmiddels door jou opgedane werkervaring. Deze cao geldt ook voor de overige arbeidsvoorwaarden, zoals voor de opbouw van vakantie-uren, vakantiegeld en reiskostenvergoeding.
• We helpen je om je verder te ontwikkelen in je vakgebied, er valt nog zoveel te ontdekken!

Solliciteren

Belangstelling?

We kijken uit naar je sollicitatie!

Heb je verder nog vragen over de functie? Bel dan naar Wim Burggraaf via 06-23117162.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure kan je terecht bij de afdeling werving, via werving@leliezorggroep.nl of via 06-83911732.

Uiterste reactiedatum is 8 februari 2023.
De eerste gespreksronde vindt plaats op woensdag 15 februari tussen 11.00u en 14.00u met Hendrik Jan van den Berg (bestuurder) en Wim Burggraaf (voorzitter vakgroep geestelijke verzorging).
Verdere gespreksrondes worden in overleg gepland op de locatie met de locatiemanager en een vertegenwoordiging van andere disciplines en collega’s. Een gesprek met de cliëntenraad behoort ook tot de procedure.

Het opvragen van referenties en een VOG is een standaard onderdeel van onze sollicitatieprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren