erika-muilwijk

Geestelijk verzorger locatie Pniël

Hier ga je werken
Lelie zorggroep biedt zorg- en hulpverlening aan iedereen die dat nodig heeft. Dagelijks werken we met veel gemotiveerde medewerkers in de ouderenzorg, thuiszorg, palliatieve zorg, begeleiding, behandeling en hulpverlening. We doen dat van harte, vanuit een christelijke levensovertuiging. Lelie zorggroep bundelt de krachten van Agathos, Curadomi en Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn.
Je komt te werken in verpleeghuis Pniël op de afdeling hoog complexe somatische zorg en in palliatief centrum de Regenboog aan de Oudedijk in Kralingen - Rotterdam.
Dit is wat je gaat doen
• Je biedt individuele begeleiding aan bewoners/cliënten en hun netwerk bij existentiële en levensbeschouwelijke vragen.
• Je bent verantwoordelijk voor kleinschalige vieringen, zingevingsactiviteiten en herdenkingsbijeenkomsten.
• Je maakt deel uit van het kernteam palliatieve zorg en werkt in een multidisciplinair team.
• Je bent samen met het locatiemanagement verantwoordelijk voor vorming en toerusting van medewerkers op het gebied van identiteit en zingeving.
• Je biedt een luisterend oor en ondersteuning aan medewerkers waar nodig.
• Je adviseert het locatiemanagement en de organisatie over levensbeschouwelijke en ethische vraagstukken en je stimuleert integratie van identiteitsaspecten in de ontwikkeling van visie op zorg en welzijn.
• Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de vakgroep geestelijke zorg en bent bereid ook bovenlokaal je bijdrage te leveren aan het protestantschristelijke karakter van de Lelie zorggroep.
• Je onderhoud samen met je directe collega contact met lokale kerken en levensbeschouwelijke instellingen die actief zijn in de lokale omgeving.
Dit verwachten wij van jou
• een protestantschristelijke levensovertuiging;
• actief lidmaatschap van één van de protestantschristelijke kerken
• een afgeronde opleiding tot geestelijke verzorger op hbo of universitair niveau;
• bij voorkeur ervaring in de verpleeghuissector
• brede kennis van en inzicht in verschillende levensovertuigingen, rituelen en symbolen; we vinden het belangrijk dat je ongeacht je eigen christelijke geloofsovertuiging ruimte kunt bieden aan de levensovertuiging van de cliënt/bewoner/medewerker;
• ervaring in het leiden van bijeenkomsten en vieringen;
• verbindende kwaliteiten;
• goede communicatieve en empathische vaardigheden;
• zelfstandigheid en samenwerking met andere disciplines;
• creativiteit en flexibiliteit;
• relevante ervaring in de palliatieve zorg en kennis van recente ontwikkelingen binnen de palliatieve zorg;
• bereidheid om kennis, kunde, ervaring, ontwikkeld materiaal te delen binnen de vakgroep;
• trainingsvaardigheden en visie op toerusting van medewerkers;
• lidmaatschap van de VGVZ of bereidheid lid te worden;
• je staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers of je bent bereid hieraan te gaan voldoen
Dit mag je van ons verwachten
• een dynamische werkomgeving in een ambitieuze organisatie met specialistische kennis en expertise gericht op verdere verbetering van zorg en welzijn;
• deelname aan een enthousiast multidisciplinair team met veel ervaring dat actief inspeelt op de veranderende behoeftes op het gebied van palliatieve zorg;
• samenwerking met collega geestelijk verzorger in het vormgeven aan de christelijke identiteit van het verpleeghuis;
• een jaarcontract met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd;
• we belonen jouw werk en inzet met een salaris volgens de cao VVT binnen schaal 60 (min. € 3.196,14 - max. € 4.744,40 per maand op basis van een 36-urige werkweek). Deze cao geldt ook voor de overige arbeidsvoorwaarden, waaronder de opbouw van vakantiegeld, eindejaarsuitkering en reiskostenvergoeding;
• We helpen je om je verder te ontwikkelen in je vakgebied, er valt nog zoveel te ontdekken!

Ben je enthousiast geworden voor deze vacature en onze organisatie? Dan gaan wij graag met jou in gesprek.

Solliciteren

Contact
Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Wim Burggraaf, voorzitter vakgroep geestelijke verzorging tel. 06-23117162 mail w.burggraaf@leliezorggroep.nl en Aria van Staveren, geestelijk verzorger Pniël tel. 06-504146668 mail a.vanstaveren@leliezorggroep.nl
Informatie over de organisatie kun je ook vinden op www.leliezorggroep.nl

Reageren op de functie is mogelijk tot 6 mei 2021
De eerste gespreksronde zal plaatsvinden op D.V. maandagmiddag 10 mei in het tijdvak vanaf 12.00u tot 16.00u met Hendrik Jan van den Berg, bestuurder; en Wim Burggraaf, voorzitter vakgroep Geestelijke verzorging.
De tweede gespreksronde zal plaatsvinden op D.V. dinsdagmiddag 11 mei in het tijdvak 15.00u tot 17.30u met een aantal collega's vanuit Pniël en de Regenboog waaronder Gerrit Meijerink, locatiemanager en Aria van Staveren, geestelijk verzorger in Pniël. Ook zal er een kennismakingsgesprek worden gepland met de cliëntenraad van de locatie.

Het opvragen van referenties is een standaard onderdeel van onze sollicitatieprocedure. Verder vragen wij een verklaring omtrent gedrag (VOG) en doen wij een check in het waarschuwingsregister Zorg en Welzijn.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren