1612214291

Gedragswetenschapper/gedragscoach regio Noord Veluwe/Overijssel

Hier ga je werken
Agathos hulpverlening, onderdeel van Lelie zorggroep, geeft kleur en ruimte aan christelijke zorg in Nederland.
Wij bieden liefdevolle hulpverlening waarin wij in verbinding dicht bij onze cliënten willen staan. Wij willen met daadkracht uitstralen waar wij voor staan. Dat doen wij vanuit de reformatorische identiteit en vanuit ons hart. Daarom bieden wij hulpverlening die past bij onze cliënten én medewerkers.
Onze hulpverlening bestaat uit intensieve begeleiding, ontwikkelen van vaardigheden, inzicht geven in eigen problematiek, opvoedondersteuning en andere vormen van ondersteuning en begeleiding. Afhankelijk van de hulpvraag variërend van een kort tot een intensief hulpverleningstraject.
Dit is wat je gaat doen
De functie van gedragswetenschapper/coach is zeer divers.
Als gedragswetenschapper/coach voer je individuele gesprekken met medewerkers over zijn/haar caseload én het eigen (methodisch) handelen. Je helpt en ondersteunt de medewerkers om zo professioneel mogelijk hun werk uit te kunnen oefenen.
Tevens ben je verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de meldcode.

Kennis delen betreffende bepaalde ziektebeelden, doelgroepen en methodieken doe je graag in jou rol als gedragswetenschapper/coach en je geeft desgevraagd intervisie, training en scholing.
Zowel binnen de ambulante hulpverlening als voor onze andere productgroepen hulp bij huishouden en verpleging en verzorging.

Het delen van kennis in de regio en het bevorderen van interne samenwerking behoort tot je tweede natuur. Het methodisch handelen binnen de werkvelden WMO en Jeugdwet dien je door te ontwikkelen, je bent beschikbaar voor consultatie en houdt je kennis up to date door middel van scholing. Uiteraard ben je alert op externe ontwikkelingen.

Tevens ben je verbonden aan de interne expertgroep ambulante hulpverlening.
Dit houdt in dat je onderdeel bent van, meedenkt en adviezen geeft over inhoudelijke (beleid)thema’s.
Dit verwachten wij van jou
• Een relevante master of hbo+ opleiding, ruime achtergrondkennis en brede ervaringskennis in de hulpverlening is vereist.
• Daarnaast is kennis van psychische ziektebeelden, gedragsproblematieken, binnen het vakgebied gebruikelijke methodieken en wetgeving en dergelijke een vereiste.
• Ook is kennis nodig van de organisatie en organisatieprocessen, wet- en regelgeving en de sociale kaart.
• Verder beschik je over de nodige sociale vaardigheden zoals tact, stimuleren, motiveren, advies- en coaching vaardigheden, luisteren, het kunnen overbruggen van tegengestelde belangen, overwinnen van weerstanden, omgang met conflicten en het creëren van draagvlak. Je bent stressbestendig en zo nodig flexibel in je planning.

Wij vinden het belangrijk dat je onze missie en visie onderschrijft, jij herkent je in de reformatorische identiteit van onze organisatie en leeft en werkt vanuit deze overtuiging.
Dit mag je van ons verwachten
• Een werkplek waar ruimte is om te innoveren.
• Een dynamische, ontwikkelgerichte werkomgeving waarin er veel ruimte is voor eigen initiatief en inbreng.
• Een multidisciplinaire werking tussen collega’s waarin samenwerking centraal staat.
• De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Deze cao geldt ook voor de overige arbeidsvoorwaarden, waaronder de opbouw van vakantiegeld en de eindejaarsuitkering. De inschaling vindt plaats aan de hand van genoten opleiding en ervaring.
• Via ons personeelsvoordeelprogramma “weg na het werk” krijg je kortingen op leuke uitjes en producten.

Solliciteren

Contact
We kijken uit naar je sollicitatie!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lubert Bosman,
regiomanager, via 06-12746521

Wij vragen aan iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is onderdeel van de sollicitatieprocedure.
Het opvragen van een referentie is een standaard onderdeel van onze selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren