img-8726

Gedragswetenschapper in combinatie met Gedragscoach Goes

Hier ga je werken
Agathos Hulpverlening behoort samen met Agathos Thuiszorg, Curadomi en Lelie zorggroep wonen zorg en welzijn tot Lelie zorggroep. Onze hulpverlening bestaat uit intensieve begeleiding, ontwikkelen van vaardigheden, inzicht geven in eigen problematiek, opvoedondersteuning en andere vormen van ondersteuning en begeleiding. Afhankelijk van de hulpvraag variërend van een kort tot een intensief hulpverleningstraject.

Voor de regio Zuid-West zoeken wij een: Gedragswetenschapper/in combinatie met gedragscoach.
Onze organisatie werkt vanuit de kerndaden liefdevol, verbindend, dichtbij en daadkrachtig.
Dit is wat je gaat doen
De functie van gedragswetenschapper/coach is zeer divers. Als gedragswetenschapper/coach voer je individuele gesprekken met medewerkers over zijn/haar caseload én het eigen (methodisch) handelen. Je helpt en ondersteunt de medewerkers om zo professioneel mogelijk hun werk uit te kunnen oefenen. Je ondersteunt de medewerkers ook bij het toepassen van de eisen van gemeenten en wetgeving aangaande de (jeugd)zorg door het delen van kennis hierover en het geven van adviezen. Tevens ben je verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de meldcode.

Kennis delen betreffende bepaalde ziektebeelden, doelgroepen en methodieken doe je graag in jou rol als gedragswetenschapper/coach en je geeft intervisie, training en scholing zowel intern als extern. Je biedt psychosociale ondersteuning aan medewerkers bij ingrijpende werk gerelateerde gebeurtenissen zoals geweld, intimidatie en suïcide;

Verder lever je een bijdrage aan de doorontwikkeling van de visie op zorg en ben je betrokken bij de innovaties binnen de ambulante hulpverlening door het leveren van een bijdrage op operationeel beleid.
Dit verwachten wij van jou
• Een relevante masteropleiding op universitair niveau in de sociale- en/of gedragswetenschappen, ruime achtergrondkennis en brede ervaringskennis in de hulpverlening is vereist.
• Daarnaast is kennis van psychische ziektebeelden, gedragsproblematieken en binnen het vakgebied gebruikelijke methodieken een vereiste.
• Ook is kennis nodig van de organisatie en organisatieprocessen, wet- en regelgeving en de sociale kaart.
• Verder beschik je over de nodige sociale vaardigheden zoals tact, stimuleren, motiveren, advies- en coaching vaardigheden, luisteren, het kunnen overbruggen van tegengestelde belangen, overwinnen van weerstanden, omgang met conflicten en het creëren van draagvlak. Je bent stressbestendig en flexibel in je planning bij crisissen en je bewaart rust en overzicht.
• Wij vinden het belangrijk dat je onze missie en visie onderschrijft, jij herkent je in de reformatorische identiteit van onze organisatie en leeft en werkt vanuit deze overtuiging.
Dit mag je van ons verwachten
• Een werkplek waar ruimte is om te innoveren.
• Prettige samenwerking met collega’s.
• Een dynamische, ontwikkelgerichte werkomgeving waarin er veel ruimte is voor eigen initiatief en inbreng.
• Een multidisciplinaire werking tussen collega’s, waarin samenwerking centraal staat.
• De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Je wordt ingeschaald in schaal 60.

Solliciteren

Contact
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Willemienke Bliek- Janssen, regiomanager, via 06-51142864.

Wij vragen aan iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is onderdeel van de sollicitatieprocedure.
Het opvragen van een referentie is een standaard onderdeel van onze selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren