img-8726

Gedragswetenschapper/ gedragscoach (deelname aan expertgroep) Bevelanden

Hier ga je werken
Agathos Hulpverlening behoort samen met Agathos Thuiszorg, Curadomi en Lelie zorggroep wonen zorg en welzijn tot Lelie zorggroep. Onze hulpverlening bestaat uit intensieve begeleiding, ontwikkelen van vaardigheden, inzicht geven in eigen problematiek, opvoedondersteuning en andere vormen van ondersteuning en begeleiding. Afhankelijk van de hulpvraag variërend van een kort tot een intensief hulpverleningstraject.

Voor de regio Zuid-West zoeken wij een: Gedragswetenschapper, in combinatie met de rol van Gedragscoach.
Onze organisatie werkt vanuit de kerndaden liefdevol, verbindend, dichtbij en daadkrachtig.
Dit is wat je gaat doen
Deze vacature richt zich specifiek op het participeren als gedragscoach/gedragswetenschapper in de expertgroep Ambulante hulpverlening. Dit houdt in dat je meedenkt en adviezen geeft over inhoudelijke (beleid)thema’s. Dit doe je in samenspraak met de innovatieadviseur en je collega gedrags- coaches en wetenschappers. Indien nodig werk je implementatievoorstellen uit en monitor je deze. Tevens voer je op deze voorstellen de evaluatie uit. Het delen van kennis in de regio’s en het bevorderen van interne samenwerking behoort tot je tweede natuur. Het methodisch handelen binnen de werkvelden WMO en Jeugdwet dien je door te ontwikkelen en je bent beschikbaar voor consultatie en houdt je kennis up to date door middel van scholing. Uiteraard ben je alert op externe ontwikkelingen.
Dit verwachten wij van jou
• Een relevante master of HBO opleiding, ruime achtergrondkennis en brede ervaringskennis in de hulpverlening is vereist.
• Daarnaast is kennis van psychische ziektebeelden, gedragsproblematieken, binnen het vakgebied gebruikelijke methodieken en wetgeving ed. een vereiste.
• Ook is kennis nodig van de organisatie en organisatieprocessen, wet- en regelgeving en de sociale kaart.
• Verder beschik je over de nodige sociale vaardigheden zoals tact, stimuleren, motiveren, advies- en coaching vaardigheden, luisteren, het kunnen overbruggen van tegengestelde belangen, overwinnen van weerstanden, omgang met conflicten en het creëren van draagvlak. Je bent stressbestendig en flexibel in je planning.
• Wij vinden het belangrijk dat je onze missie en visie onderschrijft, jij herkent je in de reformatorische identiteit van onze organisatie en leeft en werkt vanuit deze overtuiging.
Dit mag je van ons verwachten
• Een werkplek waar ruimte is om te innoveren.
• Prettige samenwerking met collega’s.
• Een dynamische, ontwikkelgerichte werkomgeving waarin er veel ruimte is voor eigen initiatief en inbreng.
• Een multidisciplinaire werking tussen collega’s. Waarin samenwerking centraal staat.
• De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. De inschaling vindt plaats aan de hand van genoten opleiding en ervaring.

Solliciteren

Contact
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Willemienke Bliek-Janssen, regiomanager, via 06-51142864.

Wij vragen aan iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is onderdeel van de sollicitatieprocedure.
Het opvragen van een referentie is een standaard onderdeel van onze selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren